Ledningssystem, Utveckling och Utbildning

Personlig service och gedigen konsulterfarenhet inom certifiering (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och ledningssystem (Produktionssystem, arbetsorganisation, Lean, etc…). Vi bygger upp, utbildar och utvecklar efter kundens specifika behov.

Ledningssystem
Uppbyggnad och underhåll av system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö: ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22 000. Läs mer…

Utveckling
Vi skräddarsyr det du behöver. Standarder, revisionsteknik, statistiska metoder (SPS, MSA), FMEA. Andra utbildningar inom verksamhetsledning t ex lean production, produktionssystemutveckling och arbetsorganisation. Läs mer…

Utbildning
Vi hjälper dig till en bra styrning av ditt företag, på grundval av etablerade ledningssystem med eller utan målet certifiering. Vi hjälper dig ”pigga upp” gamla trötta system som inte är till mycket nytta. Läs mer…

Nya ISO 9001 och 14001!

Vi kan berätta om vad som är nytt, hur ni ska hantera det …. Läs mer!