Hej

Svaret är förstås att ett sådant rakt samband inte finns.

Cpk är ju ett statistiskt utfall och jag vet inte hur du tänker riktigt. Kanske att man på nåt sätt kunde rensa ut dåliga produkter (men hur vet man vilka de är?).

Vi förutsätter förstås att processen är stabil, annars är cpk meningslöst. Om du kör med ett visst cpk så får du statistiskt ett visst antal felaktiga produkter. Om jag minns rätt så ger

Cpk=1.33, 64 PPM (64 fel på en miljon). Problemet är att du kan ju inte säga exakt vilka som är felaktiga och kasta dem. Kassationsprocenten förutsätter ju att du upptäcker felen. Med

Cpk=1.33 får du 64 på miljonen som är fel, men du upptäcker dom förmodligen inte.

Dessutom måste du ju veta var processen är centrerad.

Jag har funderat men kommer inte på nåt bättre svar! Men fortsätt gärna diskussionen. Statistiska metoder är spännande!