Ställ dina frågor här. Kanske kan jag svara eller så kan jag försöka ta reda på svaret!

Har du tänkt på att du kan ha verklig nytta av statistiska metoder och inte bara göra lite beräkningar för att ”kunden” eller ”standarden” kräver?