Varför är det så svårt att sätta namn och datum på dokument? Vill man inte stå för dokumentet? Det är den enklaste formen av dokumentstyrning, men ger ändå mycket information. Om man vet vem som givit ut ett dokument har man ju någon att fråga om innehållet. Med datum på vet man dels hurpass gammalt dokumentet är och dessutom kan man referera till det.