Tycker du det är svårt att veta hur du ska hantera detta? Det är inte alls svårt för de allra flesta företag och organisationer. Det gäller bara att veta hur lagstiftningssystemet är uppbyggt. Här finns ”bruttolistor” med svenska lagar och författningar www.natlikan.se, www.naturvardsverket.se