Svårt definiera betydande miljöaspekter? Tänk lite längre – vad har du för produkter eller tjänster? Påverkar dom miljön? Kanske bra och dåligt? Läs vidare så kommer mer tips och läs vår hemsida www.winroth.se